Bảng giá rượu ngoại Vodka năm Tân Sửu 2021

Công ty Rượu ngoại Sài Gòn xin cập nhật bảng giá rượu ngoại Vodka năm Tân Sửu 2021:

Bảng giá rượu ngoại Vodka năm Tân Sửu 2021

Các Loại Rượu Giá Rượu
Rượu BELUGA TRANSATLANTIC (XANH) 1,250,000 VND
Rượu BELUGA VÀNG 1,250,000 VND
Rượu BELUGA TRẮNG (1LIT) 1,350,000 VND
Rượu ABSOLUT 370,000 VND
Rượu DANZKA (750ML) 370,000 VND
Rượu DANZKA (1LIT) 480,000 VND
Rượu SMINOFF RED 320,000 VND
Rượu SMINOFF GOLD 960,000 VND
Rượu PUTINKA (750ML) 870,000 VND
Rượu POCHI 1,150,000 VND
Rượu BELUGA BÚA 2,400,000 VND